Władze Cechu

ZARZĄD CECHU
Prezes Zarządu- Starszy Cechu - Dębczyński Ryszard
I Podstarszy Cechu - Krajewski Marcin
II Podstarszy Cechu - Michałowski Jerzy
Sekretarz i Członek Zarządu ds. szkolenia - Duda Maria
Członek Zarządu - Gospodarz - Adamski Zdzisław
Członek Zarządu ds. mediów - Ozorowska Bernadeta
Członek Zarządu ds. problematyki Rzemiosła - Olczak Arkadiusz

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marciniak Paweł
Zastępca Przewodniczącego Komisji - Żółtowłos Roman
Sekretarz Komisji - Łukaszewska Grażyna

SĄD CECHOWY
Przewodniczący Sądu - Osińska Elżbieta
Zastępca Przewodniczącego - Kowalska Monika
Sekretarz - Fydryszewski Józef

DELEGACI
Dębczyński Ryszard
Krajewski Marcin
Adamski Zdzisław

KIEROWNICTWO BIURA
Anna Wilińska